Profile Category: Кинезитерапия и Рехабилитация

Божидар Замфиров
Profiles

Божидар Замфиров

Има богат професионален опит с патологията на гръбначния стълб, ортопедия и травматология, която включва работа с пациенти с постурални нарушения и дегенеративни измемения.

Красимира Мутафова
Profiles

Красимира Мутафова

Красимира има богат опит в областта на ортопедията и травматологията и в частност травматични и дегенеративни изменения на гръбначния стълб и гръбначни изкривявания.

Цветослав Живков
Profiles

Цветослав Живков

Има богат професионален опит с патологията на гръбначния стълб, ортопедия и травматология, която включва работа с пациенти с постурални нарушения и дегенеративни измемения.

Даниела Милешкина
Profiles

Даниела Милешкина

Хоноруван преподавател към НСА ,,Васил Левски'' с богат опит в областта на ортезирането, диагностика на походка и стъпало, спортна кинезитерапия.

Ивана Маджарова
Profiles

Ивана Маджарова

Бакалавър по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, СУ “Св Климент Охридски”, Магистър по “Спорт за високи постижения”, НСА”Васил Левски”.

Симона Богданова
Profiles

Симона Богданова

Симона Богданова е магистър кинезитерапевт. Работи с пациенти с травми, дегенеративни заболявания на ставите, постурални нарушения, заболявания на периферна нервна система и болки в гърба.

Анита Георгиева
Profiles

Анита Георгиева

Изправителна гимнастика, пациенти с ортопедични и неврологични заболявания, извършва физиотерапевтични процедури и масажи.