Методиката DAVID

КАК ПРОТИЧА ЛЕЧЕНИЕТО

С помощта на лечебния курс на медицинските уреди DAVID ние постигаме траен резултат с първичната лечебна програма и подобряваме силата и издръжливостта на дълбоката мускулатура, която стабилизира гръбнака, като отстранява и мускулната асиметрия. На обикновени фитнес тренажори не е възможно толкова качествено и безопасно да тренирате дълбоката мускулатура. Лечебният курс задължително протича под контрола на лекуващия лекар и кинезитерапевт.

ОСНОВНИ ЕТАПИ ЛА ЛЕЧЕБНИЯ КУРС

ПЪРВИЧНА ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТАЦИЯ

Нашият лекар преглежда пациента и се запознава с медицинския случай, след което главният кинезитерапевт провежда детайлен преглед на гръбнака на пациента, след което го препраща към компютърната диагностика, за да установи състоянието на гръбнака. Под ръководството на терапевтите пациентът преминава първична диагностика за сила и подвижност на медицинските уреди DAVID. По резултатите от диагностиката се изготвя “гръбначен профил” на всеки пациент, а физиотерапевтът назначава индивидуална лечебна програма.

ЛЕЧЕБНИЯТ КУРС

Курсът се състои от комплексен подход към всеки пациент и комбинира различни методи: гимнастика, лечебна физкултура, масаж и физиотерапевтични процедури при постоянно наблюдение от нашите лекари и кинезитерапевти.

НАЧАЛО НА ЛЕЧЕБНИЯ КУРС ПО МЕТОДИКАТА DAVID

Минималният курс се състои от 12 посещения. Препоръчваме 24, за постигане на възможно най-дълготраен резултат. Продължителността на лечението има голямо значение, тъй като дълготрайните болки в гърба водят до функционални и структурни промени в тъканите на гръбнака и структурите около гръбначния стълб. Възстановяването им изисква време. Лечебният курс задължително протича под наблюдението на нашите терапевти.

МЕЖДИННА ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТАЦИЯ (СЛЕД 4 ИЛИ 6 ПОСЕЩЕНИЯ)

След 4-6 посещения се провежда междинен преглед на състоянието на всеки пациент. Физиотерапевтът оценява моментното състояние на мускулатурата и провежда междинна консултация, а при необходимост коригира лечебната програма.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНИЯ КУРС DAVID (6-12 ПОСЕЩЕНИЯ)

След провеждането на междинната диагностика и консултация терапевтът може да коригира лечебната програма. Най-често пациентът вече усеща намаляване на болката, а тялото е станало по-координирано. Това позволява натоварването да бъде увеличено. Останалата част от лечебния курс е насочена към максимално увеличение на силата и издръжливостта на дълбоката мускулатура, която държи гръбначния стълб в правилна позиция и не му позволява да бъде претоварен.

ФИНАЛНА ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТАЦИЯ (СЛЕД 12-ТО ПОСЕЩЕНИЕ)

На заключителната диагностика вече ясно се виждат резултатите – увеличаване на силата и подвижността на пациента, намаляване на мускулния дисбаланс. Лекарят и кинезитерапевтът разглеждат подробно резултатите, коментират с пациента и дават необходими препоръки.

КОЛКО БЪРЗО ЩЕ ПОСТИГНА ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

Минималният курс лечение се състои от 12 тренировки на медицинските уреди DAVID, протича под наблюдението на опитен терапевт и се контролира от софтуера EVE Professional.

Лечебното занятие се състои от задължителна загрявка и подготовка за натоварване. Всяко упражнение се контролира както от терапевта, така и от самия пациент с помощта на дигиталния дисплей на всеки медицински уред DAVID, където пациентът вижда в реално време всички необходими показатели на даденото упражнение. След края на тренировката терапевтът прави с пациента специални упражнения за разтягане.

На графиката се вижда въздействието на лечебния курс на медицинските уреди DAVID. Още във втората половина на курса пациентът постига значително подобрение на състоянието си. Първите 2 тренировки са насочени към подобряване на координацията на движенията. Нервната система трябва отново да се научи да контролира правилно, тъй като заради болката движенията дълго време са били ограничени а координацията – разбалансирана. В този период на “координация” натоварването е минимално. В периода на “адаптация” (от 2-ра до 6-та тренировка) протича адаптация на мускулите към по-интензивно натоварване. Мускулите започват да работят по-ефективно. В периода на “укрепване” (от 6-то до 9-то посещение) натоварването се увеличава според резултатите от междинната диагностика и препоръките на терапевта. В периода на “нормализация” (от 9-та до 12-та тренировка) вече ясно се забелязва терапевтичният ефект: значително намаляване или пълно изчезване на болката и повишена издръжливост и подвижност.

ЗАЩО ЛЕЧЕБНИЯТ КУРС ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ?

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

Преди началото на тренировките всеки апциент преминава компютърна диагностика под наблюдението на нашите терапевти. По време на диагностиката ние събираме точните характеристики на пациента, здравословното състояние на неговия гръб, подвижността му и силата на различните мускулни групи. Данните на пациента се обработват онлайн в информационния център в Хелзинки. Физиотерапевтът формира лечебната програма, а рехабилитаторът прави индивидуални настройки на оборудването за всеки пациент. По време на тренировките, които са насочени към оформяне на ефективен мускулен корсет и тренировка на дълбоката мускулатура натоварването и амплитудата на движение се подават от компютъра под контрола на рехабилитатора.

ПОМАГА В 90% ОТ СЛУЧАИТЕ

Методиката DAVID Spine Concept официално е призната за най-ефективна в Европа и ефективно лекува болки в гърба при дискови хернии, протрузии и остеохондроза в 90% от случаите. Резултатите са доказани с над 20 години практика и клинични данни в Германия, Финландия, Австрия, САЩ и много други страни в цял свят. Лечебният курс протича под контрола на опитен терапевт и рехабилитатор.

ОТЧИТА АСИМЕТРИЯТА

Смята се, че асиметричното развитие на мускулатурата е една от основните причини, които водят до различни нарушения и болки в гърба. При тренировките по методиката DAVID асиметрията на дълбоката мускулатура се диагностицира и успешно се отстранява като натоварването и амплитудата на движение на лявата и дясна половини на тялото се подават различно, определени точно от софтуера по време на диагностиката. Това е валидно и при коригиране на мускулния дисбаланс на горна и долна половина в следствие на травми и оперативни намеси. По време на лечението се провеждат междинни тестове, които помагат да се уравновесяването на силата и подвижността на лявата и дясната половина се изравняват. Тренировките протичат под наблюдението на опитен терапевт.

АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО

Медицинските уреди DAVID са ергономични и безопасни, тъй като в разработката им участват водещи специалисти от различни области: учени, лекари, и експерти по биомеханика, спортна медицина, рехабилитация и ортопедия. Първо, по време на тренировките работят само целевите мускулни групи, което се постига с ограничаване на движението на на нецелевите с помощта на уникалния механизъм за фиксиране на тези части на тялото, които не трябва да участват в упражнението. Второ – натоварването по време на упражненията се подава дозирано и се регулира от компютъра, пациента и рехабилитатора, съгласно резултатите от проведената диагностика и текущия прогрес. По време на целия курс се използва софтуерът EVE Professional, който няма аналог. Той осигурява обратна връзка, благодарение на което пациентът може в реално време да следи показателите си (амплитуда на движение, натоварване на лява и дясна половина). Софтуерът позволява упражненията да започнат с минимално натоварване, амплитуда на движение, брой повторения и да проследяват прогреса си.