Методиката DAVID

ОБОРУДВАНЕ

Финландско-немската методика DAVID, чието действие се основава на високотехнологични уреди, е официално призната за най-ефективна в Европа. Медицинските уреди DAVID са разработени от водещи европейски специалисти по биомеханика, спортна медицина, рехабилитация и ортопедия. Това оборудване е предназначено за лечение и се отличава с технологични характеристики, които конвенционалните фитнес уреди нямат. Курсът на компютъризираните уреди DAVID ви позволява безопасно да разработите дълбоките мускули на гърба и да фиксирате трайно резултата от лечението, което не може да се направи с конвенционалните фитнес уреди.

DAVID SPINE CONCEPT (СЕРИЯ УРЕДИ ЗА ГРЪБНАК)

За лечение и профилактика на болки в гърба, кръста и врата, в нашата клиника, използваме 6 ултра-модерни медицински уреда DAVID. По време на лечението се работи със следните групи мускули: iliocostal muscles (дълбоки мускули на гърба и кръста), longissimus dorsi (дърпащи назад и ротиращи навътре мишницата), interspinous (дълбоки подпомагащи мускули за изпъване назад), spinous (гръбначни мускули), intertransversarii (интертранзверзални мускули на гърба), deep rotator muscles (дълбоки ротаторни мускули), multifidus (дълбоки гръбни мускули), abdominal (коремни мускули), дълбоки мускули на врата.

КАК ПРОТИЧА ЛЕЧЕНИЕТО ПО МЕТОДИКАТА DAVID?

Оборудването се настройва според ръста, теглото, възрастта и др. анатомични особености на пациента.
Натоварването и амплитудата на движение, с които се осъществява лечебната програма, са  строго съобразени с резултатите от индивидуалната компютърна диагностика и препоръките на лекуващия лекар.
Всеки уред е оборудван с компютър, екран и софтуер EVE, осигуряващ моментална обратна връзка, което позволява на пациента и рехабилитатора да регулират степента на натоварване и количеството повторения, а също така и правилността и темпото на извършваните движения.

ПРЕДИМСТВА И ОСОБЕНОСТИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УРЕДИ DAVID

По време на упражненията, тазобедрените стави са фиксирани неподвижно в оптимален ъгъл на сгъване, благодарение на уникалния механизъм HIP-FIX и специалния ограничител на движението на ставите. Това дава възможност физиологичните извивки на тялото да се разположат по естествен начин, така че ставите и дисковете да не се претоварват по време на упражненията (явяват се пасивни структури), а работят само целевите мускули. Начинът на натоварване с уредите DAVID позволява максимално ефективно и безопасно да тренират хора с тежки хронични заболявания, без риск от увреждане на ставите и гръбначния стълб.

David фиксира тазобедрената става под оптимален ъгъл като по този начин дисковете и ставите не се претоварват, благодарение на което работят само целевите мускулни групи.

Огънатата облегалка направлява движенията на сгъването напред и назад и активира и укрепва всички дълбоки мускули на гръбначния стълб едновременно. При малко количество повторения, амплитудата на движенията е голяма и колкото повече повторения прави пациентът на обикновен уред, толкова повече се уморяват мускулите му и намалява подвижността им. Това с уредите DAVID не се случва, тъй като траекторията и амплитудата на движенията се контролират от компютър.
Оборудването DAVID позволява упражненията да се изпълняват с максималната възможна амплитуда, при това ефективно и безболезнено. Това помага на пациентите, дори с болка, да възстановят своята подвижност. Обикновените фитнес уреди не осигуряват съответстващото натоварване при всички възможни движения. С помощта на DAVID, обаче, е възможно упражненията да се изпълняват с пълна амплитуда даже при уморени мускули, съответно може да се увеличи количеството на повторенията.
Оборудването DAVID допринася за възстановяването на самостоятелния контрол на движенията, което често е проблем при пациентите с болка. При упражненията с DAVID, необходимостта от самостоятелна координация е сведена до 0, тъй като конструкцията на уредите дава възможност за интензивно и същевременно безопасно движение. При напълно безопасни условия, пациентът получава оптималното натоварване за своите мускули. Така тренировката става максимално ефективна и едновременно с това остава напълно безопасна.
Медицинското оборудване DAVID позволява упражнението да започне с максимално натоварване и постепенно да се намалява, което позволява то да бъде завършено. С обикновените уреди става точно обратното. Болката не позволява да се извърши движението до край и максимално ефективно да бъдат натоварени мускулите. При хиперекстензия на обикновена фитнес пейка, движението започва с минимално натоварване, което постепенно се увеличава и когато тялото достига пълно разгъване, и торсът се оказва успоредно на пода, натоварването на гръбнака и връзките става потенциално опасно. Всяко следващо движение в тази посока може да доведе до обостряне на състоянието или до травма. С уредите DAVID максималното натоварване е в началото на движението, когато гръбначният стълб се намира в най-изгодна позиция от гледна точка на биомеханиката и в последствие натоварването спада. По този начин възможността за обостряне или травма е сведена до минимум.
Медицинските уреди DAVID са оборудвани с уникален софтуер EVE  Professional. Всеки от тях има терминал EVE, 7 инчов сензорен дисплей, свързан с интернет. Регистрирането на пациентите става персонална магнитна карта. Терапевтът следи показателите на системата EVE Professional и записва всяка тренировъчна сесия. Това позволява навреме да се констатират неточностите на тренировъчните модели и своевременно да се коригират. Този софтуер и обратната връзка по време на тренировка позволяват на пациентите сами да контролират изпълняваните упражнения и резултатите. Изследванията показва, че системата за обратна връзка в реално време EVE Professional значително подобрява резултатите.