Ивана Маджарова

Рехабилитатор
Професионално обучение:
– Степен Бакалавър Медицинска рехабилитация и ерготерапия, СУ “Св Климент Охридски”
– Магистърска програма Спорт за високи постижения”, НСА”Васил Левски”
Проведени стажове:
– Физикална терапия Военно Медицинска Академия, София
– Национална Специализирана Болница за Физикална терапия и Рехабилитация, София
– Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“
– Правителствена Болница “Лозенец”
Допълнителни квалификации:
– Ergon IASTM Technique;
– Fascial Manipulation Stecco;
– Еlastic resistance, proprioreceptive training and myofascial release in PT;
– Kinesio Taping Fundamentals & Advanced(KT1,KT2,KT3);
– Мануална терапия на долен крайник и лумбосакрална област;
– Мекотъканна мануална мобилизация на цервикоторакална област и горен крайник/ лумбосакрална област и долен крайник;
– Мануален лимфен дренаж
– 7 Tips & Tricks to differentiate disc, facet and SI-joint pain 2022
– Постурология 2022
– Why do manual therapists use 27 tests for the shoulder 2022
– 7 things you need to know about the Straight Leg Raise (Lasègue) 2021
– Beautystim course aesthetic iastm Ergon 2021
– Диагностика и функционални нарушения на биохимични процеси Приложната кинезиология 2021
– Диагностика и корекция на функционални нарушения в мускулнофасциални вериги на тяло, горни и долни крайници Приложната кинезиология. 2021
– Визуална диагностика на неоптималната статика и динамика. Диагностика на патобиомеханични нарушения по патерна на ходене. Приложната кинезиология 2021
– PODOSMARTгейт анализ при ходене и бягане  2021
– Основи на Приложната кинезиология. Неврофизиологични основи на мускулна контракция. ММТ. Взаимодействие в триадата агонист-синергистантагонист 2020