Ивана Маджарова

Рехабилитатор
Професионално обучение:
– Степен Бакалавър Медицинска рехабилитация и ерготерапия, СУ “Св Климент Охридски”
– Магистърска програма Спорт за високи постижения”, НСА”Васил Левски”
Проведени стажове:
– Физикална терапия Военно Медицинска Академия, София
– Национална Специализирана Болница за Физикална терапия и Рехабилитация, София
– Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“
– Правителствена Болница “Лозенец”
Допълнителни квалификации:
– Ergon IASTM Technique;
– Fascial Manipulation Stecco;
– Еlastic resistance, proprioreceptive training and myofascial release in PT;
– Kinesio Taping Fundamentals & Advanced(KT1,KT2,KT3);
– Мануална терапия на долен крайник и лумбосакрална област;
– Мекотъканна мануална мобилизация на цервикоторакална област и горен крайник/ лумбосакрална област и долен крайник;
– Мануален лимфен дренаж