УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ

КАКВО Е УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ

HANDSFREE SONO®

Използването на ултразвукова терапия е ефективен метод за намаляване на мускулния спазъм или редуциране на боклата Ергономичните ултразвукови глави на BTL, които работят с различна честота, разполагат с визуален и звуков контрол на контакта. Уникалната, свободна от оператор технология HandsFree Sono® позволява терапията да се извършва сама, без възможност за предозиране или грешки от терапевта.

Rotary Field Technology: Принцип на действие

Ултразвуковата Rotary Field Технология е модерна иновация осъществяваща се от апликатори с няколко кварцови кристала. Кристалите са организирани като една обща система от излъчватели, които се контролират в реално време от микропроцесор. Този микропроцесор регулира прецизно последователното включване и изключване на отделните кристали, което е зададено предварително.

Rotating Field регулира последователното задействане на кристалите, а процесорът в реално време контролира скоростта на въртене, мощността и дълбочината на проникване на ултразвуковото поле за всеки отделен кристал. Такъв прецизен контрол прави терапията ефективна и безопасна, предпазвайки от рискове, като например горещи точки, които са типични за класическите ултразвукови технологии.

КАК РАБОТИ УЛТРАЗВУКОВАТА ТЕРАПИЯ

Ултразвукът представлява механична вълна, генерирана от колебанията на кварцов кристал, който се поставя в ултразвуковия апликатор. Тези трептения се предават от апликатора към повърхността на тялото и по-дълбоко в тъканите с помощта на контактни вещества, най-често гел или лекарствен продукт. Основните ефекти включват загряване на тъканите и микро масаж на клетките в дълбочина.

Честотата на ултразвука може да бъде избрана въз основа на целевата тъкан. Честотата от 1 MHz обикновено се използва за лечение на дълбоки наранявания, докато честотата от 3 MHz е идеална за лечение на повърхностни тъкани.

Нашето оборудване позволява терапия с редуваща се честота. При използване на променливата честота, системата автоматично променя честотата от 1 до 3 MHz по предварително зададени интервали от време.

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ