Анита Георгиева

Кинезитерапевт
Завършва кинезитерапия – степен бакалавър в Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград през 2017 година, а по-късно и магистратура „Кинезитерапия в ортопедия и травматология“ в Национална Спортна Академия „Васил Левски“.
Има проведен летен и преддипломен стаж в Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев”, където придобива опит в кинезитерапията при ортопедични заболявания.
Води изправителна гимнастика, работи с пациенти с ортопедични и неврологични заболявания, извършва физиотерапевтични процедури и масажи.
Владее работата с физиотерапевтична апаратура и уреди за рехабилитация.
От 2018 г. успешно работи с новата система за лечение на гръбначни проблеми „ДАВИД”.
Изкарала е курс по Мануална терапия – мекотъканна мобилизация по Terier на цервикоторакална област и горен крайник.
Има публикация в Програма сборник с резюмета от 16-та Студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт – Установяване на някои рискови фактори за сърдечно съдови заболявания и техни зависимости при студенти”.
Владее английски език.