Цени

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Преглед от лекар специалист

80 лв.
30 минути
 • Преглед от лекар специалист в нашия медицински център
Запишете се за преглед

Преглед от хабилитиран специалист

120 лв.
20-30 минути
 • Преглед от хабилитиран специалист в нашия медицински център
Запишете се за преглед

Функционална диагностика и кинезиологичен тест

50 лв.
30 мин.
 • Задълбочен кинезиологичен тест на вашето тяло и стойка
Запишете се за преглед

Компютърна диагностика на гръбначен стълб

100 лв.
40 мин.
 • Тестуване на стабилизиращата мускулатура на вашия гръбначен стълб с компютъризирана медицинска апаратура
Запишете се за преглед

Ехография

40 лв.
10 мин.
 • Ехографски преглед от лекар специалист
Запишете се за преглед

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПИЯ

Фокусиран шокуейв

120 лв.
15-20 мин.
 • Фокусирана, експтракорпорална ударно-вълнова терапия
Запишете се за преглед

Роботизирана лазерна терапия

60 лв.
20-40 мин.
 • Лазер терапия, Клас 4/20W (1 зона) с роботизирана, скенираща глава
Запишете се за преглед

Мануална лазерна терапия

35 лв.
8-15 мин.
 • Лазер терапия с висикоинтензивен лазер, Клас 4/20W (1 зона), мануално извършена
Запишете се за преглед

Спинална декомпресия

100 лв.
40-50 мин.
 • Спинална декомпресия от ново поколение
Запишете се за преглед

Супериндуктивна магнитна терапия

35 лв.
10-15 мин.
 • Терапия с високоиндукционен магнит, (1 зона)
Запишете се за преглед

Текар терапия

45 лв.
20-30 мин.
 • Мануално извършена Текар терапия (1 зона)
Запишете се за преглед

Лимфопрес

30 лв.
15-20 мин.
 • Дренираща лимфопрес терапия
Запишете се за преглед

ЕЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ И УЗ-ТЕРАПИЯ

Улзтразвук (мануален)

25 лв.
10-15 мин.
 • Ултразвук (мануално извършен)
Запишете се за преглед

Улзтразвук (апликатор)

25 лв.
10-15 мин.
 • Ултразвук (статичен апликатор)
Запишете се за преглед

Електростимулация

20 лв.
10-15 мин.
 • Електролечение
Запишете се за преглед

ТЕНС

20 лв.
10-15 мин.
 • Електролечение
Запишете се за преглед

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Индивидуална кинезитерапия

45 лв.
20-40 мин.
 • Индивидуална кинезитерапия с наш терапевт
Запишете се за преглед

Групова кинезитерапия

20 лв.
20-40 мин.
 • Групова кинезитерапия с наш терапевт
Запишете се за преглед

Кинезитерапия при сколиози

40 лв.
20-40 мин.
 • Комплекс упражнения, подходящи при сколиози с наш терапевт
Запишете се за преглед

Кинезитерапия при плоскостъпие

40 лв.
20-40 мин.
 • Комплекс упражнения, фокусирани върху стъпалото
Запишете се за преглед

Предоперативна кинезитерапия

45 лв.
20-40 мин.
 • Комплекс упражнения, подготвящи тялото за оперативна намеса
Запишете се за преглед

Постоперативна кинезитерапия

45 лв.
20-40 мин.
 • Комплекс кинезитерапевтични упражнения след неврохирургични операции
Запишете се за преглед

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ

Мануална терапия

45 лв.
20-40 мин.
 • Мобилизация на става или гръбначен стълб
Запишете се за преглед

Лечебен масаж

45 лв.
20-40 мин.
 • Специализиран лечебен масаж на крайник или отдел на гърба
Запишете се за преглед

Инструментална мекотъканна терапия

45 лв.
20-40 мин.
 • Инструментално асистирана мекотъканна мобилизация
Запишете се за преглед

Иглотерапия

60 лв.
20-40 мин.
 • Електро-Иглотерапия, за мускулна релаксация/стимулация
Запишете се за преглед