Д-р Борис Антонов, дм

Ортопед

Д-р Борис Антонов завършва висше медицинско образование през 2006 г. в МУ-София

Професионално развитие:
– 2008 г. – докторант и специализант в Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”
– 2013 г. – асистент в Катедра по ортопедия и травматология на Медицински университет, София, Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

Професионални курсове и специализации:
– 2011 г. – основен АО курс, София.