СУПЕРИНДУКЦИОНЕН МАГНИТ

КАКВО Е СУПЕРИНДУКЦИОНЕН МАГНИТ

КЛИНИЧНО ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

Технологията се базира на електромагнитно поле с висок интензитет, което повлиява благоприятно върху човешките тъкани.

Терапевтичните ефекти, до които води терапията, са облекчаване на болката, заздравяване на фрактури, миорелаксация, миостимулация и мобилизация.

Терапията е неинвазивна, абсолютно безопасна и изключително ефикасна при третирането на болки, породени от различни приблеми на гръбначния стълб.

Резултатите свидетелстват за намаляване на болката след 5 до 10 терапии с BTL Super Inductive System. Те са изобразени по визуалната аналогова скала. 87% от участниците в клиничните проучвания потвърждават за редуциране на болката.

КАК РАБОТИ СУПЕРИНДУКЦИОННИЯТ МАГНИТ

Широкото честотно поле на BTL Super Inductive System прави високоинтензивната магнитотерапия приложима при третирането както на остри, така и на хронични болкови състояния. За да донесе високоефективно лечение, при разработката на апарата залегнаха теориите за повлияване на болката (pain control theories), всяка от които използва различен честотен сектор. Ето защо терапевтичните серии със SIS водят до моментално облекчаване на болката – без значение дали тя е хронична, или остра.

BTL Super Inductive System е иновативно високотехнологично решение. Дизайнът на бобината в апликатора позволява провеждането на безболезнена и комфортна терапевтична процедура дори при използването на честота от 150 Hz и интензивност от 2.5 Т.

КАКВО ЛЕКУВА СУПЕРИНДУКЦИОННИЯТ МАГНИТ

МОБИЛИЗАЦИЯ

Мобилизацията на ставите се постига чрез множество повторяеми мускулни контракции в областта на ставните капсули. Контракциите причиняват леко разместване на ставните повърхности една спрямо друга, като в резултат блокадата се освобождава и ставата възвръща нормалното си движение.

 

ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ФРАКТУРИ

Високоинтензивното магнитно поле подобрява циркулацията на кръвта в засегнатата област и подпомага формирането на васкуларна тъкан и хрущялен калус. Вследствие се предизвиква прогресивна минерализация и костно ремоделиране.

МИОСТИМУЛАЦИЯ

Взаимодействието на електромагнитното поле с невромускулната тъкан резултира в нервна деполяризация и мускулна контракция. Чрез предварително зададени честотни параметри на стимулацията се постига укрепване на отслабени мускули и/или мускулни групи.

НАМАЛЯВАНЕ НА СПАСТИЧНОСТ

Чрез действия върху мускулния тонус на спинално ниво се постига инхибиране на спастичните мускули. Този механизъм се използва за третиране на двигателни увреждания, при които е налице спастицитет.

ЖИВОТ БЕЗ БОЛКА

ПРЕДИМСТВА