Д-р Мартин Емилов

Невролог
Д-р Мартин Емилов завършва висше медицинско образование през 2014г. в Медицински университет София. От 2015г. до момента работи като невролог в Клиника по нервни болести на УМБАЛ «Царица Йоанна – ИСУЛ». От 2018г. до момента работи като реаниматор в Отделение за интензивна терапия и медицина на съня на УМБАЛ «Царица Йоанна – ИСУЛ».
През 2019г. придобива специалност по Нервни болести. Член на Българското дружество по Неврология.
Притежава клиничен опит с пациенти с гръбначни и перифернонервни заболявания, включително дископатии, плексити, радикулопатии и полиневропатии с различна генеза.
Има научен интерес и публикации в областта на епилепсията и мозъчните тумори.
От 2023 г. е член и на екипа на МЦ Вертебра