Даниела Милешкина

Кинезитерапевт, доктор
Образование и обучение:
Степен Бакалавър ,,Кинезитерапия‘‘ Национална Спортна Академия ,,Васил Левски“, София 2013 г.
Степен магистър ,,Кинезитерапия в ортопедията и травматологията‘‘ Национална Спортна Академия ,,Васил Левски“, София 2014 г.
Научна степен доктор ,,Кинезитерапия‘‘ Национална Спортна Академия ,,Васил Левски“, София 2019 г.
Завършени курсове:
Elastic resistance, Proprioceptive training and myofascial release in physiotherapy and sport, 2013 г.
Класически тейпинг, 2013 г.
Physical treatment of peripherical phlebo-lymphedema, 2013 г.
Basic course of study professional applied kinesiology, 2013 г.
Кинезиологичен тейпинг курс Б – долен квадрант, 2014 г.
Кинезиологичен тейпинг курс А- горен квадрант, 2015 г.
Theraband Advanced: CLX Methods, 2016 г.
Brian Mulligan’s Concept MOBILIZATION WITH MOVEMENT, NAGS, RPR’s, ETS, A+B parts
(Upper & Lower Qadrant), 2017 г.
Basic ERGON IASTM Tehnique Course, 2017 г.
Advanced ERGON IASTM Tehnique Course, 2018 г.
Кинезитерапия при скованост и контрактури на ръката, 2018 г.
Професионален опит:
Хоноруван преподавател към Национална Спортна Академия ,,Васил Левски“, София;
Опит в областта на ортезирането, диагностика на походка и стъпало ;
Опит с различни нозологии в сферата на ортопедията, травматологията и спортната кинезитерапия;
Опит и интерес в развитието в областта на кинезитерапията в акушерството и гинекологията
Защитен дисертационен труд на тема ,, Приложение на мануален лимфен дренаж при бременни‘‘ и научни публикации по темата;