Profile Category: Неврология

Д-р Александър Карамешев
Profiles

Д-р Александър Карамешев

Д-р Александър Карамешев специализира в Швейцария, където през 2010 г. защитава научната степен „доктор по медицина”.