Доц. д-р Теодора Чамова, дмн

Невролог
Доц. д-р Теодора Чамова, дмн завършва Медицински университет- София през 2008 г. През 2013 г. придобива специалност по неврология. От 2009 г. е част от екипа на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска”, а от 2013 г. и преподавател към МУ-София. От 2016г. е част от екипа на Експертния център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания в УМБАЛ „Александровска” и към две Европейски референтни мрежи- ЕuroNMD и MetabERN.
Основните й интереси и постижения са в областта на наследствените и невродегенеративните заболявания на централната и периферната нервна система и мускулите и демиелинизиращите заболявания.
Провела е специализации в Hôpital Pitié-Salpetrière, Париж, Франция през 2010 г., в SEIN-Vumc, Холандия през 2011 г., в Порто, Португалия през 2015 г. (по транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия) и в Mayo clinic, САЩ през 2016 г.
Носител е на наградата Проф. Константин Чилов през 2021 г., на Медицински факултет, МУ-София, Питагор за млад учен през 2017г. и наградата за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване „Акад. Д-р Асен Хаджиолов“ за 2014г. на Медицински факултет, МУ-София.
Членува и в Българско дружество по неврология, Българско дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието и Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали. От 2016г. доц. Чамова е секретар на Българското дружество по невромускулни заболявания.