Петър Колев

Рехабилитатор

Завършва бакалавърска степен по рехабилитация в Медицинския колеж „Йорданка Фларетова‘’ София през 2007 г. Магистърската си квалификация по медицинска рехабилитация и ерготерапия придобива през 2011 г. в Софийския Унверситет „Св. Климент Охридски’’. Следват редица след дипломни обучителни програми, които разширяват възможностите за профилактика и възстановяване на функционалността на пациента, посредством различни методики на работа:

Mануална терапия

Kинезиологичен анализ

Mоторен контрол по BOBATH

PNF – Проприоцептивно нервно мускулно улесняване

Петър Колев има 14 годишна практика в болнични заведения. От 2010 г. до момента упражнява профисията с в МБАЛНП „Свети Наум‘’. Притежава голям опит с пациенти с неврологични и функционални заболявания (мозъчни инсулти), Паркинсонова болест, Множествена склероза, Редки неврологични синдроми, Радикулитни болки, Световъртежи, Главоболие.