Надежда Петрова

Кинезитерапевт

Надежда Петрова завършва Кинезитерапия в НСА „Васил Левски„ гр. София 2008 година. 

Има богат професионален опит с патологията на гръбначния стълб, ортопедия и травматология, която включва работа с пациенти с постурални нарушения, дегенеративни измемения на опорно двигателния апарат, както и рехабилитация при посттравматични състояния. Фокус през последните години е била предоперативната и следоперативната рехабилитация на пациенти след ендопротезиране на колянна и тазобедрена става.

Допълнителни квалификации:

– Fascial Manipulation Stecco

– Тheraband Academy Elastic Resistance Proprioceptive training and myofascial release in PT and sport

– Мобилизации и манипулации в сакроилиачни стави

– PNF ( Proprioceptive Neuromuscular Facilitation ) course

– Kinesiology Taping – Lower and Upper Quadrant

– Основи на приложната кинезиология / базово ниво/

– Миология. Неврофизиологични основи на мускулното съкращение.

– Визуална диагностика на неоптималната статика и динамика.

– Мускулно – фасциални вериги на тялото и долните крайници.

– Диагностика на функционалното състояние на организма в ПК (патобиомеханика на таза).

– Manual Therapy course on Brian Mulligans’s Concepts Mobilisations with movement, NAGS ETC.

– Basic ERGON IASTM Technique Course (Dr. Konstantinos Fousekis).