Д-р Емил Милушев

Лекар по Физикална Медицина/Невролог
Д-р Емил Милушев е специалист с 27-годишен клиничен опит в областта на рехабилитацията при заболявания на централната и периферната нервна система в университетска болница в София.
Работи основно с пациенти с остра и хронична болка в гърба, използвайки най-съвременни методи за лечение – медикаментозно, физикални фактори, рефлексотерапия, неврална терапия, нанотехнологии, мануална терапия.
Изготвя профилактични програми срещу болката в гърба. Началник е на Отделение за неврологична рехабилитация в УМБАЛНП „Св.Наум“-София от 1996 г. Председател е на Българското дружество по неврална терапия.
От 2020 г. Д-р Емил Милушев е част от екпиа на МЦ „Веретебра“ и стриктно надзирава лечебния процес в центъра, като обръща внимание на всеки пациент и контролира лечебния процес.
Следдипломни специализации:
– 1981 – 1984 г. – завършен Факултет за обществени професии към Медицинска Академия – гр.София, специалност – „Здравна култура на населението“;
– 1988 г. – завършен курс по “ Педагогика на висшето медицинско образование“;
– 1991 г. – завършен курс по „Психотерапия“;
– 2002 г. – завършен курс по „Акупунктура“;
– 2003 г. – завършен курс по „Мануална терапия“;
– 2003 г. – завършен курс по „Палиетивни грижи при онкологично болни в терминален стадий“;
– 2005 г. – завършен курс по „Лазертерапия“;
– 2010 г. – завършен курс по Неврална терапия и регулативна медицина’
Членство в научни организации:
– Председател на Българско дружество по Неврална терапия;
– Член на Управителния съвет на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация;
– Член на Българското дружество по неврология;
– Член на Българската асоциация за двигателни нарущения;
– Член на Дружеството по Традиционна китайска медицина;
– Член на Дружеството по Главоболие.