Д-р Александър Карамешев

Невролог
Д-р Александър Карамешев завършва медицина в Медицински Университет – София през 2005 г. с отличие.
За периода 2006 – 2008 г. работи като клиничен ординатор и е докторант към Клиника по неврология на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, София и Катедра по неврология.
От 2008 до 2009 г. е лекар-асистент в Universitӓtsklinik für Neurologie, Inselspital в Берн, Швейцария, където през 2010 г. защитава научната степен „доктор по медицина”.
Д-р Карамешев придобива специалност по неврология през 2013 г.
Членува в:
– Българско дружество по неврология
– Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза
– Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
– Българско дружество по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология
Владее английски, немски и френски език.