Д-р Цветомир Асенов

Невролог
Д-р Цветомир Асенов завършва медицина в Медицински Факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016г. Има придобита специалност по ”Нервни болести”. Работи в клиника по ”Нервни болести за нервнодегенеративни и периферно-нервни заболявания”към Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия ”Св. Наум” гр. София.
Д-р Асенов е член на българско дружество по неврология, БЛС, Европейска академия по неврология, Международна асоциация по Паркинсон и двигателни нарушения, Българско дружество по сомнология.
През месец декември 2016г. д-р Асенов е зачислен като редовен докторант към Медицински университет – София към Катедра по неврология с тема на докторантурата: „Нарушения на съня при пациенти с Паркинсонова болест“.
Проведени сертифицирани обучения в Швеция, Германия, Италия и Австрия.