Антония Балинова

Главен терапевт
Антония Балинова има изключително богат опит в областта на кинезитерапнята и рехабилитацията. Антония владее множество техники както за лечение на повечето заболявания на мускулно ставния апарат, така и за правилното диагностициране на проблемите.
Професионален опит:
Декември 2017г  Шун Джудо Клуб и Национален отбор Джудо – Жени
Май  2015г – Февруари 2019г  Българска федерация ски
Април 2015г – Ноември 2015г  УМБАЛ „Св. Анна“ – ЕООД, София
Януари 2015г – Април 2015г  ДКЦ III София ЕООД
Юни 2014 г – Декември 2014ч  Национален онкологичен медицински център
Февруари 2013г – Септември 2013 КНМБВИС Св. Йоан Рилски“
Образование и обучение:
Ноември 2013г – Декември 2015г  Национална Спортна Академия „Васил Левски“ София, Специалност – „Кинезитерапия в ортопедия и травматология „ направление Спортен травматизъм
Септември 2010г –  Декември 2013г  Медицинкси колеж „Йорданка Филаретова“  – София
Септември 2004г – Май 2009г ГПЗЕ „Захарий Стоянов“ Сливен
Допълнителна информация (публикации, проекти, конференции, семинари, членства, курсове, сертификати)
– Сертификат за владеене на френски език Delf B1/B2;
– Сертфикат за работа с деца с обучителни затруднения;
– Сертификат за участие в „Първи национален конгрес по Неврорехабилитация“ 27-29 октомври 2011г.;
– Сертификат за участие в кръгла маса на тема „Оптимизация на съчетаването на съвременни мануални техники притретирането на мускулно – скелетни дисфункции“ проведена на 14 декември 2011г.
– Сертификат за участие в Академия „рехабилитация“ на тема “ Рехабилитация при социално – значими заболявания нанервната система и опорно – двигателния апарат“ 15-17 ноември 2012г.;
– Участие в семинар с практически упражнения на тема „Мануална ставна мобилизация на цервикоторакална област и горенкрайник“ 29-31 март 2013г.;
– Участие в студентска научна сесия март 2013г. със статия на тема „Биомеханика на изкуствена тазобедрена става. Особености на кинезитерапията след ендопротезиране на тазобедрена става при различни видове хирургическиинтервенции. ”;
– Сертификат за владеене и прилагане на Миопунктура. 15. Септември 2012г.;

 

– Участие в курс по Приложна кинезиология – „Миофасцианлни вериги – диагностика и лечение“ 11 – 12 Октомври 2014г.;
– Участие в курс по Приложна кинезиология – „Компресивни синдроми на долните крайници“ 9 – 11 Октомври 2015г.;
– Защита на магистърска теза на тема „Профилактика на травматизма при непрофесионални бегачи, чрез методите на приложнатакинезиология и кинезитерапия“ 24 ноември 2015г.;
– Участие в курс по Приложна кинезиология – „Компресивни синдроми на д горни крайници“ 21 – 23Октомври 2016г.;
– Участие в курс по Приложна кинезиология – „Вертебрална мануална терапия с основи на ПК на ниво лумбален дял“ април 2017г.;
– Участие в курс по Приложна кинезиология – „Висцерална мануална терапия“ 13 – 15 април 2018г.;
– Dry Needling and Acupuncture in Sports Medicine and Sports performance 17 -21 септември 2018г
– Участие в курс по Приложна кинезиология – „Функционални сколиози – клиника, диференциална диагностика и корекция“ 2 – 4 ноември 2018г.
– Advanced Osteopathic & Chiropractic techniques. Certificate of CPD Completion January 2019
– Участие в курс по Приложна кинезиология – „Кранио – сакрална мануална терапия с основи на ПК на функционални нарушения ивътрешно костни деформации на черепа “ 29 –  31 март  2019г.;
– Участие в курс по Приложна кинезиология – „Кранио – сакрална мануална терапия с основи на ПК в стоматогностиката“ 01 април2019г.
– Участие в курс  „Functional Movement Techniques – RockPods and RockFloss”, 23 юни 2019г.
– Физиотерапевт на национален отбор Соуборд Крос на Свтовно първенство по Сноуборд 2016г. Сиера Невада, Испания, ЗимниОлимпийски игри 2018г. Пьонг Чанг, Корея, Европейско първенство по Джудо 2017г., Варшава и 2018г., Тел Авив